Nieuwe cursus biomassa in de milieuvergunning

De cursus biomassa in de milieuvergunning is speciaal ontwikkeld voor de vergunningverlener en de handhaver. Gedurende deze halve dags cursus worden de belangrijkste elementen behandeld die voor vergunningsverlener van belang zijn. Het gaat hierbij om aspecten met betrekking tot biomassa verbranding. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

  • De technische aspecten van biomassa verbranding, ketels, systemen, wat kun je ermee, hoe milieuvriendelijk is zo'n installatie, CO2 balansen, investeringen terugverdientijden.
  • Biomassa en energieparagraaf verder uitgewerkt. 
  • Nederlandse emissiewetgeving en richtlijnen, NeR en BEMS (in werking sinds 1 april verder uitgelegd en naar de praktijk vertaald)
  • De Emissie aspecten van biomassaverbranding: is er emissie, waar bestaat de emissie uit,  wanneer voldoen de installaties aan de NeR en de BEMS.   
  • Brandstoffen voor biomassaketels, milieuvriendelijkheid, verschillende soorten, wat mag wel en wat mag niet.
  • Wanneer hoort vergunningverlening bij de provincie thuis en wanneer bij de gemeente.

Tijdens de cursus zullen meerdere onderwerpen aan bod komen, naar mate de belangstelling van de cursisten uitgaan.

Wat kost een cursus?

295 Euro per persoon ex BTW, of 650 Euro ' in company' bij u op de locatie all in, maximaal 10 personen. U krijgt cursusmateriaal mee ter informatie.

Waar en wanneer worden de cursussen gehouden?

Wij proberen in verschillende delen in het land de cursussen te geven. Zo dicht mogelijk bij de cursisten die hebben ingeschreven. Hieronder zullen locatie worden genoemd indien deze bekend zijn. U wordt nadat u heeft ingeschreven per mail op de hoogte gehouden. De cursussen worden op meerdere data in de maand juni gehouden.

Geinteresseerd?

Stuur een mailtje met uw datavoorkeur en locatie. Wij nemen contact met u op.

 

 


Copyright © 2009 by Dutrieux Energie Management