Haalbaarheids onderzoeken
Dutrieux heeft een brede ervaring op het gebied van biomassaverbrandingsinstallaties. Ook op het gebied van brandstoffen en brandstof keuze kunnen wij u helpen. Vragen zoals ' wat voor ketel is voor mij et beste' , 'welke biomassa brandstoffen kunnen wij het best gebruiken', ' wat levert het ons op' kunnen wij voor u beantwoorden.

Voorbeeld inhoud haalbaarheidsonderzoek 1000 kW biomassaverbrandingsinstallatie

Inhoud haalbaarheidsonderzoek Biomassa.PDFBiomassa scan
Dutrieux heeft de ' Biomassa;  scan ontwikkeld. Hiermee krijgt u op een snelle en goedkope manier inzicht of biomassa voor u interessant is, en waar u dan aan moet denken met betrekking tot investering, ruimte, milieuvergunning etcetera. De kosten van een ergelijk scan bedragen 450 Euro ex BTW. 

Inhoud Biomassa scan.PDF

Aanvraag milieuvergunning biomassa installatie
Dutrieux kan uw milieuvergunning aanvraag verzorgen voor uw aan te schaffen biomassa verbrandingsinstallatie. Deze aanvraag kan op gemeentelijk nivau en op provinciale niveau plaatsvinden. Dit afhankelijk van het type brandstof en het beleid van de gemente.
Biomassa verbranding concepten 
Het koppelen van biomassa verbranding aan andere duurzame energie opties is een specialiteit van Dutrieux. Bijvoorbeeld thermische zonnepanelen in combinatie met biomassaverbranding, kleinschalige windmolen, energie-opslag, fotofoltaische panelen etc etc behoren tot de mogelijkheden.Copyright © 2009 by Dutrieux Energie Management