Cursus EPA-U

Deze praktische cursus, gericht op de utiliteitsbouw, wordt regelmatig gegeven. Uniek in deze cursus is dat naast EPA-U ook een bredere  energie-onderzoek methodiek wordt behandeld. Hierdoor kunnen na het volgen van de cursus energie-onderzoeken worden uitgevoerd die voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld de milieudienst, maar ook volgens de BRL 9500. Een bredere opzet dus, waardoor een flexibelere aanpak mogelijk is. Hierdoor kunnen na het volgen al commerciële onderzoeken worden uitgevoerd.

Een andere uniek aspect aan de cursus is dat het mogelijk is om een praktijk-case te doen. Immers, men steekt wel veel op tijdens het volgen van een cursus, echter met leert het pas door het zelf te doen. De cursist mag in eigen beheer, volgens de geleerde cursusmethodiek  een onderzoek uitvoeren en hiervan een EPA-U rapportage maken. Deze rapportage wordt door Dutrieux nagekeken op verschillende aspecten: schriftelijke  communicatie, besparingmogelijkheden, analyse van balansen, meerjarenoverzichten, of de rapportage voldoet aan de BRL-9500 etcetera. Een feed-back in de vorm van een korte rapportage geeft opbouwende kritiek en verbeterpunten. Ook worden er tips meegegeven om de rapportage te verbeteren. Op basis van het resultaat wat hieruit volgt wordt een diploma uitgereikt. Indien geen gebruik wordt gemaakt door de cursist van de mogelijkheid tot het uitvoeren van de praktijkopdracht wordt een "bewijs van deelname" uitgereikt. Door de combinatie van theorie en praktijk achten wij de cursist gereed tot het uitvoeren van energie-onderzoeken en EPA-U's die een goede kwaliteit garanderen. 

In deze cursus wordt tevens de nieuwe EBA methodiek (frisse scholen) meegenomen.

Programma

De cursus bestaat o.a. uit de volgende onderdelen

 • Wat is EPA-U, de methodiek, waar moet je aan voldoen als bedrijf en als adviseur, welke sectoren vallen onder EPA-

 • De methodiek van EPA-U, hoe ga je te werk, hoe doe je een onderzoek

 • Techniek organisatie en gedrag: maatregelen die van toepassing zijn

 • Uitleg van technieken

 • Hoe vind je besparende maatregelen, hoe reken je besparingen uit.

 • De energiebalans, kengetallen, plan van aanpak etcetera

 • Waar moet de rapportage aan voldoen,behandelen van een voorbeeld rapportage etc.

 • De software: theorie en praktijkoefeningen

 • Adviesvaardigheden schriftelijk en mondeling

 • Voorbereiding op het landelijk examen

  Op verzoek kan de cursus ook ' in-company'  worden gehouden.

Datum: n.n.b

Kosten: De kosten bedragen € 995 per persoon excl BTW. Incl. lunch en cursusmateriaal.

Informatie:  tel 0522-473408 of 06 53 95 91 07  of Info@Dutrieux.nl

Aanmelding: De aanmelding kan eenvoudig door een e-mail met uw naam en postadres te sturen naar één van de bovenstaande e-mail adressen. U krijgt vervolgens een bevestiging per e-mail en schiftelijke uitnodiging voor de cursus.


Copyright © 2009 by Dutrieux Energie Management