Energie-onderzoeken

Dutrieux heeft meer dan 1200 energie-onderzoeken uitgevoerd. Het betreft hier een breed terrein: non-profit sector, midden- en kleinbedrijf, overheidsgebouwen, luchtmacht en industriële bedrijven. Een groot aantal van deze onderzoeken zijn uitgevoerd volgens de E&M regeling van Novem (de Regeling Schoner Produceren).
Bij de uitvoering van energie-onderzoeken wordt rekening gehouden met de wensen van de klant: kosten/baten van voorgestelde maatregelen en de vormgeving van de rapportage spelen hierbij een grote rol. Naast het inventariseren van energiebesparende maatregelen en het analyseren van energie-verbruik worden standaard temperatuur- en kilowattuurmetingen uitgevoerd.
Bovendien wordt er bij de uitvoering van het onderzoek gelet op het draagvlak binnen de organisatie. Indien er geen voldoende draagvlak is voor het realiseren van energiebesparende maatregelen zullen hierover adviezen in de rapportage worden opgenomen.

De energie-scan

Naast het energie-onderzoek behoort ook de energie-scan tot onze standaard produkten. De energie-scan is een kort maar volledig onderzoek. Bij dit onderzoek worden alle maatregelen geïnventariseerd. De rapportage geeft de mogelijkheden aan die uitgevoerd kunnen worden. Tevens wordt er een kosten-baten overzicht weergegeven met besparingen en globale terug-verdientijden. Een energiescan geeft een duidelijk beeld omtrent de energiebesparende mogelijkheden. Deze aanpak is met name geschikt voor de kleinere gebouwen.

Wat kost dit?

Op basis van uw mondelinge beschrijving en opgave van de energie-kosten kan een offerte worden gemaakt. Stuurt u een mailtje naar Info@Dutrieux.nl voor een vrijblijvende prijsopgave!


Copyright © 2009 by Dutrieux Energie Management