Cijfers en tabellen

In 2006 heeft Dutrieux de ingrijpend geactualiseerde versie van het naslagwerk Cijfers & Tabellen verzorgd. Daarvan zijn ruim 3500 exemplaren besteld. In de uitgave van 2007 zijn de cijfers waar nodig geactualiseerd. In het naslagwerk staan de meest actuele energieverbruikgetallen en kengetallen met betrekking tot besparingen, prijsinformatie en maatregelen per doelgroep. 

Dit naslagwerk zorgt voor een snelle en goede indruk van de stand van de techniek en op welke terreinen er verbeteringen mogelijk zijn. Dat vormt de basis voor maatwerk bij klanten en doelgroepen.

Cijfers en Tabellen wordt gratis uitgegeven door AgenstschapNL in opdracht van het ministerie van VROM.


Maatregelen site Kompas

  Vanaf 2000 heeft Dutrieux in opdracht van AgentschapNL o.a. de Kompas maatregelenlijst samengestels. het betreft hier een database met meet dan 1400 verschillende maatregelen voor verschillende sectoren. Een deel daarvan is te zien op de AgentschapNL Kompas site.


Slimme Managers

Een handige tool in opdracht van AgentschapNL om te bepalen hoe uw energieverbruik is ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
Copyright © 2009 by Dutrieux Energie Management